Tο μύνημα της ημέρας

"Η λογική θα σε πάει από το Α στο Β. Η φαντασία θα σε πάει παντού." Αλβέρτος Αϊνστάιν "

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Αρχίζουν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων

Οι εγγραφές και επανεγγραφές στον βρεφονηπιακό σταθμό και στους δύο Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων αρχίζουν…
Από τις 18 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων

Έως τις 18 Ιουνίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να καταθέσουν αιτήσεις εγγραφής για τη φοίτηση των παιδιών τους στο βρεφονηπιακό και στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων για τη σχολική χρονιά 2016-2017. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Τετάρτη 18 Μαΐου, επαρκές διάστημα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σήμερα στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων λειτουργούν ένας (1) βρεφονηπιακός σταθμός και δύο (2) δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, όπου φιλοξενούνται συνολικά 70 παιδιά, εκ των οποίων τα (40) δωρεάν μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Το 40% των υπόλοιπων παιδιών φιλοξενούνται με τροφεία που κυμαίνονται ανάλογα με την περίπτωση.

 Προτεραιότητα θα δοθεί στους δικαιούχους του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Στο βρεφικό τμήμα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 μηνών έως 2,5 ετών

Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν αγωγή τουαλέτας.

Στελέχωση-Ημερήσιο πρόγραμμα

Στο βρεφονηπιακό και στους παιδικούς σταθμούς απασχολούνται νηπιαγωγοί, βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί. Μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα υλοποιούνται προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ψυχοσωματικής ανάπτυξης, μουσικοκινητικής αγωγής, εκπαίδευσης σε βασικές έννοιες μαθηματικών, γλώσσας, περιβάλλοντος, αθλητισμού κ.ά.

τροφεία

Τα μηνιαία τροφεία καθορίζονται στα 25,00 € για τους παιδικούς σταθμούς και στο βρεφονηπιακό σταθμό διαμορφώνονται ανάλογα με το πρόσφατο συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Τα τροφεία καταβάλλονται κάθε μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολή υπάρχει προσαύξηση.Υπάρχουν εκπτώσεις στα τροφεία ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.


Δικαιολογητικά εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι:

    Συμπληρωμένη αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού
    Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης
    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
    Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας (εφόσον δεν εργάζονται).
    Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
    Βιβλιάριο υγείας του παιδιού με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά.
    Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας.
    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αν δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό ή απόδειξη της ΔΕΗ, ΟΤΕ ή επικυρωμένο συμβόλαιο κατοικίας.
    Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (μόνο για τους πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό).

Να σημειωθεί ότι για την επανεγγραφή των παιδιών που φοίτησαν πέρυσι απαιτούνται εκ νέου όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην την ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης.

Έκδοση αποτελεσμάτων – Ενστάσεις

Τα πρώτα αποτελέσματα – πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 04/07/2016. Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της αξιολόγησης και μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις θα υποβληθούν από 05/07/2016 έως 08/07/2016 και θα κατατεθούν στον Σταθμό της αρχικής αίτησης εγγραφής.

Τα τελικά αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης, επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν στις 11/07/2016.

Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017»

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα υποβάλλει αίτηση συμμέτοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για το έτος 2016-2017, με σκοπό να εντάξει σ’ αυτό τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

Θα υπάρξει σχετική νεώτερη ανακοίνωση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται από την πρόσκληση. Αναμένεται σχετική ανακοίνωση από τον φορέα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαλλάσσει τις ωφελούμενες μητέρες από την καταβολή των τροφείων.

Αιτήσεις-Πληροφορίες

Οι γονείς μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα και τα δικαιολογητικά εγγραφής από τους παιδικούς σταθμούς, από το δημαρχιακό κατάστημα Αλιάρτου, από το δημοτικό κατάστημα Θεσπιέων, από την Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου (μόνο για τον βρεφονηπιακό σταθμό) και από την ιστοσελίδα του δήμου (www.aliartos.gov.gr) , ενώ η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά στους σταθμούς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα βρέφη και τα νήπια.

Επίσης μπορείτε καθημερινά 10:00 – 14:00 να ενημερώνεστε είτε τηλεφωνικώς είτε αυτοπροσώπως:

    για το Βρεφονηπιακό Σταθμό στα κάτωθι σημεία και τηλέφωνα:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου: 22680- 24.084

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αλιάρτου: 22680 – 23.110


    Όμοια και για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς:

Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου: 22683-50.235

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αλιάρτου: 22680 – 22.430

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δ.Δ. Μαυρομματίου – Θεσπιές: 22620 – 67.200
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
  ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ                     
         ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗΚΕΑΛ)
  ΤΣΙΩΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου